سید احمد نبوی؛
زر ماکارون یا تک ماکارون
19 اردیبهشت 01

گیل خبر/ سید احمد نبوی


خدا نگذرد از کسانی که ایران و ایرانی را وارد بازی و دعوای اصلاح طلب و اصولگرا کرد که هر چه بر این ملت می‌گذرد ریشه در فساد برخی افراد نا سالم و رانتخوار این ...

وکیل محمدباقر قالیباف یادآور شد: با استناد به مواد ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ حکم بر محکومیت یاشار سلطانی با لحاظ مقررات تعدد جرم صادر و او به تحمل ۱۳ ماه و ...

یاشار سلطانی در ادامه انتشار اسناد مربوط به علیرضا پناهیان سند دیگری را مربوط به خرید زمین خانم لیلا ممتحن منتشر و خواهان توضیح پناهیان در این مورد شد.

گیل خبر/ به گزارش اسکان نیوز یاشار سلطانی نوشت:

آقای پناهیان!
نخست ضمن ...