رضا غبیشاوی
6 نکته درباره خبر محمدرضا فروتن
16 شهریور 99

خبر محمدرضا فروتن برای هزارمین بار نشان داد توییتر فیلترشده در ایران زنده و به شدت تاثیرگذر است.

گیل خبر/ رضا غبیشاوی

1- محمدرضا فروتن ستاره سینما خبر تغییر جنسیت خود را تکذیب کرده است. این خبر اول بار از سوی یک خبرنگار در ...