وزیر اقتصاد درنامه‌ای از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در قالب فوق‌العاده‌های ویژه و خاص افزایش یابد. این در حالی است که دولت دائم اعلام می‌کند کسری ...

حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه از صبح امروز در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شده اند تا درباره احیای بورس چاره جویی کنند؛ جایی که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت، ...

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است، گفت: مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر ...

گیل خبر/ منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از تضعیف نماینده، مجلس قوی درنمی‌آید. از کمیسیون حقوقی مجلس جدید می‌خواهم استفساریه ماده ۵۱۳ قانون مجازات را اصلاح کند.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ...