نامه سخنگوی حوزه قم به رئیس جمهور پیرامون عدم بازگشایی حرم های مطهر؛
آقای روحانی! عذرخواهی کنید/کارشناسان گفته اند پیش بینی قبلی شان درمورد سهم زیارتگاه ها در انتقال کرونا اشتباه بوده 
10 اردیبهشت 99

سخنگوی مدیر حوزه های علمیه و یکی از اساتید درس خارج حوزه علمیه در نامه ای به رییس جمهوری با اشاره به ریسک پایین بازگشایی اماکن مذهبی در شیوع کرونا، از وی خواست - به تعبیر وی - ضمن عذرخواهی ...