اما در همان سالهای ماقبل بلوغ، که هنوز در کش و قوس تیپ هنری درنیامده بودیم، هر هفته پنجشنبه شب با برنامه تلویریونی هنر هفتم که از شبکه ۱ سیما پخش میشد، پای گیرنده هایی که نباید بهش دست زد ...

تازه مشغول گپ و گفت با مسئول هتل شده بودم که مرد جوان راننده آژانس به همراه پیرمرد پابرهنه و معلول مشکوک به کرونا خرامان وارد سالن شدند. شنیدم پیرمرد را از طرف آسایشگاه معلولین فرستاده اند تا قرنطینه بشود.

گیل ...

گیل خبر/ کمیل فتاحی

مهمترین سوال از مدیران شبکه باران که بخش مهمی از بیت المال را در اختیار دارند این است که طی این همه سال برای رشد و کیفیت تولیدات شبکه استانی چه کرده اند!؟ و چرا با وجود ...

در شهرها این حجم گسترده از معماری کج و کوله و مهاجرت دسته به دسته بی نظم و ترتیب، امری عادیست - اما در جامعه ی روستایی، این موج افسارگسیخته ی ساخت و ساز و فروش زمین های کشاورزی و ...

به بهانه روز گرامیداشت «محیط بان»
حفاظت از طبیعت ایران، با دست های خالی
11 مرداد 99

 بودجه سازمان محیط زیست و حقوق محیط بانان که در قیاس با بودجه نجومی بسیاری از ارگان ها به قدری پایین است که شاهدیم سالانه بخاطر کمبود امکانات و نیروی انسانی، هزاران هکتار جنگل یا بر اثر آتش سوزی و ...

طی سالهای گذشته توسط برخی شهرداری ها داخل پارک ها و کنار معابر شهری تعدادی کتابخانه کوچک و سیار نصب شد، اما در اغلب این کیوسک ها تعدادی مجله بنجل و بی محتوا یافت میشود که مهمترین پیام آن رفع ...

در حالی که برای هشتمین هفته متوالی تثبیت قیمت هندوانه در مرز ۲۵۰۰ تومان، از توفیق دولت در مهار گرانی و ایجاد ثبات اقتصادی در مقابله با تحریم های ظالمانه دشمن حکایت دارد! و در حالی که ملت همیشه در ...

آیا بزودی من هم یکی از آمار بزرگ تلفات کرونا در جهان خواهم شد!؟ یا جان به در برده و تا آن روز از دست عزرائیل در امان خواهم ماند!
این دغدغه های ذهنی با فراگیر شدن کرونا که بیخ ...

در این مراسم دکتر حسن روحانی در حالی که زمین را شخم می زد و دکتر نوبخت هم پای نهال آب می پاشید, درباره علت انتخاب این نهال به جهانگیری معاون اول خود گفت: از طفولیت به سیب علاقه خاصی ...

 در برخی ستادها ریخت و پاش یعنی شکرانه ی نعمات الهی را به جای آوردن و سرسلامتی کاندیدای مورد نظر, سفره ای گستردن و آلو مسمایی نذر کردن و ... اگر هم حرف از ریاست آتی در شهرداری و فرمانداری ...