رئیس سازمان فضایی ایران؛
پرتاب ماهواره ظفر به تعویق افتاد
19 بهمن 98

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: برای آنکه دقت فدای سرعت نشود، پرتاب ماهواره ظفر با تعویق انجام خواهد شد و زمان دقیق قرار گیری آن در مدار به زودی اعلام می‌شود.گیل خبر/  مرتضی براری دبیر شورای عالی فضایی و رئیس ...