گیل خبر/ دکتر ارسلان زارع امروز (چهارشنبه) در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان اینکه مشکلات برخی از طرح های اقتصادی استان تنها سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی نیست، اظهار داشت: مشکلات بسیاری از این طرح ها ...