گیل خبر/ حیدر بهارورند روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات ریاست هیات فوتبال گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این انتخابات به بهترین شکل برگزار و قربانعلی الماسخاله با اکثریت آراء به عنوان رییس چهار سال آینده هیات فوتبال گیلان انتخاب ...