گیل خبر/ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان در بازدید از ظرفیت های متنوع آستراخان روسیه، دیداری با دکتر کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو داشت که در این ...

در نخستین روز کاری رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه انزلی:
بازدید از پروژه اتصال ریل به بندر کاسپین و تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند اجرا
6 آذر 98

گیل خبر/ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در اولین روز کاری خود بررسی پروژه مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری کشور را ...