گیل خبر/ سرویس ورزشی:به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان ؛ طبق نامه نگاری و گزارش بازرسی ویژه انتخابات با ریاست فدراسیون فوتبال  ، انتخابات هیات فوتبال استان گیلان لغو و به تاریخ دیگری موکول شد . تاریخ جدید ...