گیل خبر/ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در توییتی انتقادی نسبت به دژپسند گفت: ظاهرا تنها دغدغه وزیر اقتصاد در این جنگ نابرابر اقتصادی صرفا جایابی برای مدیرعامل معزول و ناکارآمد بیمه ایران در جایگاه مدیرعاملی بیمه البرز است. در ...

گیل خبر/ به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای واردات برنج خارجی به کشور به یکی از چالش های مهم تجارت خارجی تبدیل شده است. در اردیبهشت ماه امسال ستاد تنظیم بازار بر لغو ممنوعیت واردات برنج تاکید کرده ...