گیل خبر/ فیلم افشین هاشمی فیلم «صدای آهسته» را سال ۹۴ پس از «خسته نباشید!» بار دیگر با نوشته ای از محمد رضایی راد در نیویورک ساخت و تاکنون در نمایش های بین المللیِ خود جوایز بهترین فیلمِ تجربی، بهترین ...