نسخه موبایل
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶ 297778 اجتماعی خبر گیلان یادداشت
آرش جعفری

پای «سوداگران رای» در انتخابات انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی گیلان

ناگفته پیداست که این اقدامات که نتیجه سالهاتلاش بی شائبه مدیران انجمن بوده رنگ وبویی دیگر بهنام انجمن ونام ونشانی پررنگ به مدبران انجمن داده که این امر موجب جلب توجه اعضای صنف وکارشناسان عمرانی دستگاهای اجرایی و نهایتا«سوداگران شهرت ومقام» شد.

گیل خبر/ آرش جعفری

نظارت برساخت وساز ساختمانی درکشور بعهده «سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور» است و نظارت برساخت وسازطرحهای عمرانی برعهده «نظام فنی واجرایی کشور»است که درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها مستقربوده ونماینده قانونی وصنفی سازندگان ومجریان این پروژههای عمرانی،«انجمن صنفی پیمانکاران عمران» میباشد.
انجمنهای صنفی پیمانکاران عمرانی دراستانها بانامهای «انجمن صنفی کارفرمایی ساختمانی،تاسیساتی،راهسازی،و…….» ازسال۱۳۷۳بطوررسمی وبراساس ماده۱۳۱قانون کارتشکیل وبااختلاف چندماه ازیکدیگردراستانهای مختلف شرول بکارنمودند و با اعمال قانون روش اجرای شوراهای فنی استانها،باتوجه به توانمندی مدیران صنف دراستانها،درارکان تصمیم سازی مرتبط بانظام فنی واجرایی ومدیریت عمرانی استانها ازجمله،شورای فنی استان،کمبته های ۴گانه شورای عالی استان ،کانون کارفرمایی استان،هیات های تشخیص وحل اختلاف کارگری،شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی،هیات های حل اختلاف مالیاتی،شورای تامین مسکن استان و……حضورمی یابند.
انجمن استان گیلان هم به تبع پیگیری پیشکسوتان وتلاشگران صنف پیمانکاران عمرانی طی سالهای متمادی توانسته باحضور در ارکان فوق الاشاره با ارایه کمک فکری به مدیران ومسئولان نظان فنی واجرایی ومالیاتی و تامین اجتماعی بوده و همسوی آن خدمات ارزنده ای درراستای حفظ منافع صنفی به همکاران خود ارایه دهند.
شاهداین مدعاحضورداوطلبانه مدیران انجمنهای صنفی دراکثرارکان فوق واستقبال مدیران دولتی ازحضورشان ومهمترازهمه مراجعات کثیرالعده اعضای انجمن جهت انجام امور آموزشی،رتبه بندی،بیمه تکمیلی،وامورمالیاتی وخدمات دیگری که دراین یادداشت نمیگنجد.
ناگفته پیداست که این اقدامات که نتیجه سالهاتلاش بی شائبه مدیران انجمن بوده رنگ وبویی دیگر بهنام انجمن ونام ونشانی پررنگ به مدبران انجمن داده که این امر موجب جلب توجه اعضای صنف وکارشناسان عمرانی دستگاهای اجرایی و نهایتا«سوداگران شهرت ومقام» شد.
آری«سوداگران رای»باتجربه غنی ازانتخابات شورای شهررشت ومجلس وشاید هم به هوای اشغال همان جایگاه درآینده با بهره جویی ازانسجام قومی وپایمال کردن کلیه خواستگاههای صنفی پیمانکاری عمرانی اقدام به معامله ،خرید،وتهاتر رای نمودند و سعی درغصب جایگاه مدیریتی صنف نمودندوبرهمگان آشکاراست که تصرف وحضور فاقدتجربه وعاری ازعلاقه وتعصب اقلیمی آنان درشورای شهررشت باعث قدرت گیری کوتوله های قدرت طلب و وارد آمدن لطمات سنگینی برپیکره عمرانی شهر شده است.
صدالبته هوشیاری مدیران وبازرسان فعلی انجمن وهیات رییسه مجمع ونیز مدیران اداره کل تعاوت وکاراستان درمقابل تصمیمات و مصوبات غیرقانونی خواهند ایستاد و مانع از آلوده شدن این مجموعه آبادگر و زحمتکش خواهند شد.
باشدت بامعاضدت اعضای انجمن و مدیران دست اندرکار،موقعیت بدست آمده اززحمات چندین ساله مدیران تلاشگرصنف پیمانکاران عمرانی استان،توسط این«سوداگران رای» وجوانان جویای نام وشهرت که تحت تاثیر آنان قرارگرفته اند،ازکف نرود، زیرا باشرایط اقتصادی حاکم برجامعه امروزی احیای مجددآن کاری بس دشوارخواهدبود.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد