به گزارش گیل خبر، پژمان نوری درجریان تمرین روز گذشته ملوان اظهار کرد: درخصوص تعیین تکلیف و تمدید قراردادهای بازیکنان فقط باشگاه تصمیم گیرنده خواهد بود و بازیکنان باید با هر مربی که وارد این تیم می شود، همکاری کنند. وی صحبت های اخیر در مورد رابطه اش با دایی را تکذیب کرد و ادامه داد: با هیچ کس مشکلی ندارم و هرکس بخواهد سکان این تیم را در دست بگیرد، من فقط یکی از ملوانان خواهم بود. نوری افزود: هرکس که پژمان نوری را می شناسد می داند که فقط به برنامه و دستورات سرمربی عمل می کند و اگر مربی بزرگی مثل علی دایی بخواهد سکاندار تیم ملوان شود، بسیار هم خوشحال می شوم. پس از طرح موضوع سرمربیگری علی دایی برای تیم ملوان، در هفته های گذشته اخباری در رسانه های مختلف مبنی بر وجوداختلاف بین پژمان نوری وعلی دایی منتشر شد و منشاء آن را از زمان سرمربیگری علی دایی درتیم ملی می دانستند و عنوان شده بود که اگر دایی سرمربی گری تیم ملوان را به عهده بگیرد، قطعا پژمان نوری را در لیست مازاد قرار خواهد داد. /مهر