به گزارش گیل خبر، داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشته: همه ما کودکیم فقط ظاهرمان عوض شده. ای روزگار... n00046860-b