به گزارش گیل خبر ، مسعود اسماعیل پور عضو تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در بازی های المپیک و دارنده مدال برنز جهان در سال 2013 به دلیل بدهی مالیاتی اجازه خارج شدن از کشور را ندارد. ماجرا از این قرار است که اسماعیل پور در سال 85 زمانی که انصاری فر مدیریت باشگاه راه آهن را بر عهده داشت به عنوان کشتی گیر با این باشگاه در لیگ کشتی آزاد شرکت کرد، اما به دلیل پرداخت نشدن بدهی مالیاتی اش علاوه بر اینکه باید جریمه بدهی آن زمان را بپردازد اجازه خارج شدن از کشور را هم ندارد. گفته می شود آن زمان باشگاه راه آهن مبلغ مالیات را از قرارداد این کشتی گیر کسر کرده است، اما آن را به اداره مالیات پرداخت نکرده است. این مالیات در سال 85 کمی بیشتر از یک میلیون تومان بوده است که امروز با توجه به جریمه ای که به آن اضافه شده است اسماعیل پور باید چیزی حدود 6 میلیون تومان به اداره مالیات پرداخت کند تا اجازه خارج شدن از کشور را داشته باشد./ فارس