به گزارش گیل خبر، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نخستین خوشه های برنج در گیلان به بار نشست. علیرضا شعبان نژاد امروز در جلسه کشاورزی گیلان گفت: نخستین خوشه های برنج در روستای نرکه شهرستان املش به بار نشست. وی اضافه کرد: حجت مزروعی کشاورز نمونه املشی در زمینی به مساحت 18 هزار مترمربع، برنج نوع هاشمی کشت کرده بود که با آبدهی به موقع و انجام مناسب مراحل داشت، موفق به خوشه دهی برنج زودتر از موعد در شالیزار خود شد. رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه این کشاورز در اوایل اردیبهشت اقدام به نشای برنج کرده بود، خاطرنشان کرد: عمل به توصیه های کارشناسان توسط کشاورزان و همزمانی کشت برنج در گیلان موجب شد که علیرغم خشکسالی، امسال با کمترین مشکلات در تولید برنج گیلان مواجه باشیم. وی تصریح کرد: در صورت ادامه شرایط جوی مناسب امسال شاهد سالی پربرکت در تولید برنج گیلان خواهیم بود. /ایسنا