به گزارش گیل خبر، ایرج ندیمی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی گیلان اظهار کرد: یکی از عقبه های استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش این است که طراحان می خواهند بیان کنند برای جامعه باید کاری انجام شود. وی با بیان اینکه فانی مظلوم واقع شده است، تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش تعیین کنندگی ندارد و جسارت بیشتری از او طلب می کنیم. ندیمی بر برطرف کردن مسئله آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: وقتی به مسئله آموزش و پرورش پرداخته نشده و برطرف نمی شود، قربانی می گیرد. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استیضاح فانی به نتیجه نمی رسد. *کارگروه برنامه ریزی گیلان تشکیل شود وی در ادامه خواستار تشکیل کارگروه برنامه ریزی گیلان برای ارائه پیشنهادهای اختصاصی در برنامه ششم توسعه کشور شد و گفت: دو ماه آینده لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می شود و اگر پیشنهادهای خوبی در زمینه محیط زیست، عمران، دریا، کشاورزی و ... گیلان ارائه شود، مطرح می کنیم. ندیمی با اشاره به رویکرد مجلس در کمیسیون تلفیق در همراهی با دولت، خاطرنشان کرد: بسیاری از دستورالعمل ها در بودجه براساس تحقق اعتبارات است. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری دو فعالیت در گیلان شد و اظهار کرد: بودجه جاری باید با رویکرد عملکرد دستگاه ها تعریف شده و اهداف مهم در بخش های کشاورزی، صنعت، آموزش، ورزش، گردشگری و ... مشخص شود. وی تعریف بودجه جاری بر مبنای رویکردها در رسیدن به اهداف را حائز اهمیت خواند و بیان کرد: به نظر می رسد در تعیین اهداف در گیلان دچار تحیر هستیم زیرا می خواهیم تمام ابعاد را داشته باشیم و هیچکدام محقق نمی شود. ندیمی با بیان اینکه به نظر می رسد اکنون نظام کهنه، مندرس و افزایشی را تعقیب می کنیم، خاطرنشان کرد: در دستگاه های عالی نیز وضعیت به صورت مذکور است و نیاز به مدیریت دارد. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی اصرار بر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به منظور تعریف آینده براساس آمایش سرزمینی خواند و تصریح کرد: با توجه به برنامه های موجود به نظر می رسد گیلان در پایان سال جاری حرف زیادی برای گفتن ندارد. وی غلبه خواسته معیشتی حتی بر عمرانی را از موضوع های مهم عنوان کرد و افزود: غلبه خواسته معیشتی فاجعه ای است که به آن رسیدیم و کارمند و مردم را بدون آن که تامین مالی شوند نمی توان راضی کرد. ندیمی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید براساس هزینه واقعی تجهیز شوند، بیان کرد: معیشت کارکنان باید جدی گرفته شود تا مقاومت نامحسوس و نافرمانی مدنی شکل نگیرد. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی به اقتصاد معیشتی اشاره کرد و گفت: موضوع مذکور خود را بر عمران و سازندگی تحمیل کرده است بنابراین باید مهندسی ایجاد شود تا با در نظر گرفتن رویکردها پرداخت های قانع کننده ای به دستگاه ها داشته باشیم. وی با بیان اینکه دستگاه ها حتی اضافه کار را جزو حقوق خود محسوب می کنند، یادآور شد: امسال باید 30 درصد مدیریت کاهش هزینه در امور اجتناب پذیر داشته باشیم. ندیمی اجرای پروژه های اشتغالزایی را نیازمند اعتبارات جاری خواند و اظهار کرد: امسال رشد محسوسی در اعتبارات جاری نداریم. /فارس
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code