زوج جوان شاندرمنی جشن عروسی خود را بر اساس آداب و سنن کهن تالشی برگزار کردند
به گزارش گیل خبر، زوج جوان شاندرمنی جشن عروسی خود را به دور از تجملات و چشم و هم چشمی با برپایی جشن عروسی بر اساس آداب و سنن کهن تالشی برگزار کردند. با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت سوارکاری شهرستان ماسال و در راستای دوری از تجملات جشن های عروسی امروزی و مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه، زوج و جوان شاندرمنی مراسم عروسی خود را مطابق با آداب و سنن قدیم تالشی برگزار کردند. دیارمیرزا نوشت:محمد عبدی رییس هیئت سوارکاری شهرستان ماسال در حاشیه این مراسم، با تاکید بر لزوم احیای فرهنگ های بومی محلی در جهت مقابله با فرهنگ بیگانه و رواج تجمل گرایی در عروسی های امروزی افزود: از آنجایی که اسب در حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی زندگی گذشته مردم منطقه نقش به سزایی داشته است در این جشن به جای استفاده از ماشین عروس از کالسکه و اسب استفاده شد و سوارکاران ماسالی و شاندرمنی نیز کاسکه این زوج جوان را همراهی کردند. عبدی استفاده از نمادهای فرهنگ تالشی از قبیل موسیقی سنتی، لباس های محلی ، حمل مجمه توسط زنان روستایی و شلیک تفنگ را از دیگر نکات جالب این عروسی سنتی عنوان کرد و خاطر نشان کرد: با برپایی چنین جشن هایی می توان ضمن ایجاد نشاط و شادی در جامعه، الگوی مناسبی از جشن عروسی منطبق با فرهنگ و آداب و رسوم بومی را به جوانان عرضه کرد. قابل ذکر است از دیدگاه کارشناسان اجتماعی، افزایش غیر منطقی هزینه های مراسم عروسی ناشی از تجملات و چشم و هم چشمی ها یکی از جدی ترین عوامل کاهش میزان ازدواج در کشورمان محسوب می شود. 8article 6article 4article 3article 2article 1article