به گزارش گیل خبر، دو زن روستایی آملی که برای تمشک چینی در جنگل های روستای وسطی کلا آمل مفقود شده بودند، پس از حدود 24 ساعت با تلاش حدود 200نفر نیروهای مردمی و امدادی درجنگل بلیران این شهرستان پیدا شدند. تلاش ها برای پیدا کردن این دو زن مفقود شده تا پیش از ظهر جمعه 22 خردادماه نیز ادامه داشت تا اینکه دامداران ساکن جنگل این دو زن را پیدا کردند. شجاعت و جسارت این دو زن برای طی کردن مسیر رودخانه از شب تا صبح علت زنده ماندن آن بوده است. resized_137180_113 resized_137179_362 resized_137178_775 resized_137176_319 resized_137177_545 resized_137171_304 resized_137172_617 resized_137173_985 resized_137174_407 resized_137175_315 resized_137170_927 resized_137169_195 resized_137168_132 resized_137167_796 resized_137162_279 resized_137181_740