به گزارش گیل خبر، یک زن اشنویه ای بعد از ظهر 13 خرداد با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد. این زن 21 ساله که تاکنون دو ازدواج ناموفق و از یکی از همسران قبلی یک دختر سه ساله داشته است، در مطب داندانپزشکی به عنوان منشی مشغول فعالیت بوده که به علت فشار روانی یک شرور محلی، در منزل خود اقدام به خودکشی کرده است. این شرور که «سلیمان.ر» نام دارد و دارای محکومیت کیفری و 11پرونده شرارت در دستگاه قضایی است، از چند ماه پیش به متوفی پیشنهاد ازدواج داده بود ولی او جواب رد داده که به دنبال این رد پیشنهاد، شرور دو بار در محل کار متوفی برای او مزاحمت ایجاد کرده و وی را مورد فشار روانی قرار داده؛ به طوری که متوفی در آخرین پیامک خود به شرور اعلام کرده که اگر دست از سرش برندارد به زندگی خود پایان می دهد که این کار را نیز انجام داده است. به گفته مقامات انتظامی، متأسفانه این زن در روز حادثه به جای تماس با نیروی انتظامی به این اقدام نسنجیده دست زده است. در پی شکایت خانواده این زن، شرور مورد نظر دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت به سر می برد. از سوی دیگر، طی دو روز گذشته پیاده نظام رسانه ای ضدانقلاب با انتشار خبری مبنی بر خودکشی این زن اشنویه ای در آذربایجان غربی، ماشین عملیات روانی خود را روی یک زمین سوخته و تکراری به حرکت درآورد. این رسانه ها که در تمام پروژه های تبلیغی و عملیات روانی اخیر خود با شکست مواجه شده اند، پیش از این نیز در ماه گذشته با انتشار خبر کذبی از یک خودکشی در مهاباد سعی در قومی سازی مساله داشتند. گرچه با آگاهی و غیرت مردم کرد این پروژه نیز به مانند دیگر سناریوهای ضدانقلاب با شکست مواجه شد اما به نظر می رسد جریانات معارض، خواهان ادامه این بازی هستند. /مشرق