به گزارش گیل خبر، این خانه متعلق به یک نویسنده است که از کوچک ترین فضا برای ساخت خانه، استفاده کرده است. او حتی در این خانه مهیمانی هم برپا می کند. تصاویری از این خانه دیدنی را برایتان آورده ایم. 542662_604 542663_180 542664_959 542665_665 542666_669 542667_188 542668_380