به گزارش گیل خبر، ایرج ندیمی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 91 کشور و درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: بر اساس گزارش کمیسیون بودجه دولت در چند سال گذشته 135 هزار میلیارد تومان از محل هدفمدی درآمد داشته که 65 هزار میلیارد تومان مازاد به هدفمندی تزریق شده است. وی افزود: در حالی دولت از منابع دیگری صرف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به ویژه پرداخت نقدی کرده است که طبق قانون باید 50 درصد از این درآمد به صورت نقدی و ما بقی به سایر بخش ها به صورت نقدی و یا غیرنقدی تخصیص می یافت. وی با اشاره به اینکه دولت 120 هزار میلیارد تومان سالانه به یارانه نقدی اختصاص داده است، در حالی که سایر بخش ها از جمله عمران و تولید آسیب دیده اند، گفت: دولت از نظر بودجه ای مکلف است که به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام کمتر متکی باشد و وابستگی را در طول فرآیند زمانی قطع کند. ندیمی درباره اصلاح نرخ سود و حذف سهمیه بندی بنزین نیز تصریح کرد: طبق قانون باید نرخ حامل های انرژی به 90 درصد معیار فوب خلیج فارس برسد و نرخ ها بین المللی شود. وی گفت: دولت علاوه بر حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی کردن آن باید یارانه اقشار پردرآمد را حذف و یا اینکه مبلغ پرداختی متغیر باشد به دولت در این زمینه حق دارد با تشخیص درآمد و بررسی های قانونی یارانه نقدی را حذف و کم و زیاد کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به اندازه ای که طبق قانون درآمد کسب می کند، باید 50 درصد از آن را صرف پرداخت نقدی می کرد، اما به دلیل عدم اجرای قانون یارانه پرداختی یکسان بوده است. وی با بیان اینکه منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باید صرف تولید و اشتغال کشور شود، گفت: اگر قانون اجرا می شد، اکنون باید 4 هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری و 5 هزار میلیارد تومان بابت تولید پرداخت می شد. /فارس