به گزارش گیل خبر، بنا بر گزارشی در شبکه های اجتماعی از عراق خبر می رسد که در موصل یکی از شهرهای سنی نشین ، زنی که در جهاد نکاح با سران ملعون داعش تنش را واگذار میکرد، اخیرا بچه ای به دنیا آورده که شبیه خوک میباشد که تصاویر آن در ذیل میآیند. داعش با فریبکاری اقدام به جذب دختران و زنان برای تامین جنسی تروریست ها و افزای نیروهای آینده اش می نماید با این ادعا که آنها به بهشت خواهند رفت متاسفانه در این مابین علاوه بر اجبار خود داعش ، افراد ساده لوح حتی خواهر ، دختر و زنان شان را به این اقدام کثیف تشویق و اجبار می کنند. IMG_۲۰۱۵۰۵۲۹_۱۳۰۲۳۲_7_ /خبرده