به گزارش گیل خبر، دکتر نجفی در این نشست با اشاره به اینکه اعضای ستاد انتخابات استان هفته ی آینده منصوب می شوند گفت : ما باید بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنیم.jpg3980 وی با بیان اینکه نقش فرمانداران در شهرستانها به منظور ایجاد روحیه ی نشاط و شادابی انتخاباتی بسیار مهم است گفت : باید با همدلی و همزبانی به دنبال برگزاری پرشور و با نشاط انتخابات باشیم. وی با بیان اینکه براساس سیاست های وزارت کشور استانداری از تمامی احزابی که مجوز قانونی دارند و دارای شناسنامه هستند حمایت می کند گفت : نوع رفتار فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات و حضور آنان در محافل مختلف نباید به گونه ای باشد که بی طرفی ما را در انتخابات زیر سئوال ببرد. استاندار گیلان رعایت عدالت در برخورد با احزاب و گروه های سیاسی رانیز مهم عنوان کرد و گفت : با هر فرد، گروه، جریان و اندیشه ی خاص و افراطی که بخواهد فراتر از موارد قانونی رفتار کند با اقتدار برخورد کنید. دکتر نجفی با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات گفت : فرمانداران از افراد امین و بی طرف در جریان برگزاری روند انتخابات بهره بگیرند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code