به گزارش گیل خبر، برداشت برگ سبز چای در استان گیلان استان آغاز شده است. پیش بینی می شد تولید چای امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یابد، در حالی که در حال حاضر گفته می شود، بر اثر خشکسالی سال گذشته بوته های چای دچار آسیب شده و احتمال کاهش برداشت برگ سبز چای نسبت به گذشته وجود دارد. [gallery ids="81007,81008,81009,81010,81011,81012,81013,81014,81015,81016,81017,81018,81019,81020,81021,81022,81023,81024,81025,81026,81027,81028,81029,81030,81031,81032"]

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code