اختصاصی گیل خبر/ مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور منصوب شد. دکتر شمشادی مدیر کل فنی و حرفه ای گیلان به سمت مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور منصوب شد و ار اداره کل فنی حرفه ای گیلان خداحافظی کرد.

شایان ذکر است که طی حکمی از سوی دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور، رحیم عطائی پور به عنوان سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان منصوب شد.