به گزارش گیل خبر ، دکتر پروین ناظمی ، افزود:«تمام افراد، در محیط های زندگی، کاری و تحصیلی خود دارای مسولیت ها و نقش هایی هستند که فراموش کردن این مسولیت ها و وظایف می تواند باعث ایجاد مخاطره در روابط بین فردی افراد بشود. مثلا اولین مسولیت یک خانم متاهل، در برابر اعضای خانواده اش است و او باید خانواده خود را در الویت اول قرار بدهد و برنامه های زندگی اش را براساس آسایش خودشان بچیند. در این صورت، نیازی به جلب محبت افراد خارج از خانه (مثل همکار یا همکلاسی) با آماده غذا برای آنها از سوی این خانم ها وجود ندارد». وی تصریح کرد: «وقتی که یک مادر یا یک همسر در خانه و برای خانواده خودش، غذایی آماده می کند، به نوعی نقش مادری و همسری خود را در برابر اعضایی که همدیگر را به عنوان یک مجموعه در کنار هم پذیرفته اند، ایفا می کند. اما اگر همین خانم یا همسر بخواهد خودش را برای آماده کردن غذا برای همکار یا همکلاسی خود به زحمت بیندازد، کار بیهوده ای انجام داده است چون وظیفه و نقشی در قبال آن فرد ندارد و اصلا نیازی هم به ایجاد حس وظیفه برای انجام این کار نیست.» این روانشناس ادامه داد:« البته، ممکن است بعضی وقت ها من به عنوان یک خانم، غذایی سر کار ببرم و همکار مرد من، غذایی برای خوردن نداشته باشد. در این صورت، می توانم مقداری از غذای خود را به او تعارف کنم و این کار، هیچ مشکلی هم ندارد اما اگر چنین رفتاری بخواهد به صورت مداوم تکرار شود و این غذا بردن برای همکار آقا، به نوعی عادت تبدیل شود که خانم ها، تنها به منظور هم غذا شدن با همکار آقای خود این کار را تکرار کنند، اصلا وجهه خوبی برای هر دو طرف نخواهد داشت». دکتر ناظمی تاکید کرد که ما در محیط های کاری، شرح وظایف خاصی داریم و فرا رفتن از این وظایف و ایجاد صمیمیت بیشتر بین همکاران زن و مرد با انجام کارهایی مانند هم غذا شدن هر روزه، اصلا کار درستی نیست و می تواند به مرور زمان باعث آسیب رسیدن به چارچوب های اصلی کاری هم بشود. به عبارت ساده تر، ما اگر از بعد روان شناسی هم به این مساله نگاه کنیم، می بینیم که به زحمت انداختن خود برای تهیه غذای همکارمان، برای سیستم خانواده هم چندان خوشایند نیست و در صورت متوجه شدن اعضای خانواده، می تواند ناراحتی آنها را و از هم پاشیدن کانون خانواده را هم در پی داشته باشد. وی درنهایت خاطرنشان کرد: «حتی اگر شما با همکارتان، رفت و آمد خانوادگی هم داشته باشید، تنها باید زمانی که مهمان شماست، نقش پذیرایی و میزبانی از او را بر عهده بگیرید وگرنه اگر خودتان و او را به هم غذا شدن هر روزه عادت بدهید، ممکن است مشکلات فراوان کاری و بین فردی به مرور زمان برایتان ایجاد بشود و شخصیت فردی و اجتماعی تان هم نزد دیگر همکارانتان زیر سوال برود.»