به گزارش گیل خبر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لاهیجان از برخورد جدی با پدیده زمین خواری خبر داد و گفت: در اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از پدیده زمین خواری، با توان کامل از هرگونه اقدام سودجویانه در این زمینه جلوگیری می شود. مهندس مهدی پورمیرزایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان از برخورد جدی با پدیده زمین خواری خبر داد و اظهار کرد:در اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از پدیده زمین خواری و مقابله با زیاده خواهان و انحصارطلبان از ثروت های عمومی با هماهنگی های لازم از طریق دادستانی شهرستان لاهیجان و همکاری نیروی انتظامی با توان کامل از هرگونه اقدام سودجویانه در این زمینه جلوگیری می شود. وی همچنین از آزادسازی 5 قطعه اراضی ملی تصرف شده خبر داد و گفت: در پی وصول گزارش و کسب اطلاع از وقوع تصرف در اراضی ملی در راستای قوانین موضوعه، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری با همراهی نیروی انتظامی طی 3 فقره عملیات نسبت به رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری پرچین و سیم خاردارهای نصب شده توسط متخلفین در منطقه جنگلی «ایشکاء» اقدام نموده است. پورمیرزایی در پایان خاطرنشان کرد:در عملیات مذکور که به ارتکاب 5 تن از متخلفان صورت گرفته بود در مجموع 55 هزار متر مربع از زمین های جنگلی و اراضی ملی منطقه آزادسازی شده و به حالت طبیعی خود در آمده است. /ایسنا