به گزارش گیل خبر ، محمد رضا برجی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گیلان، در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه عملکرد گروه قبلی احیای تالاب انزلی را قبول نداریم، گفت:" 10 میلیارد برای سال 93 برای احیای تالاب پیش بینی شده است که البته تا کنون هیچ پولی واریز نشده است" وی با بیان اینکه کمیته ای به عنوان کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست استاندار و دبیری سازمان محیط زیست تشکیل شده است، گفت:" اگر این بودجه ها به موقع تخصیص داده شود جای امیدواری زیادی وجود دارد" وی البته این بودجه را برای احیای کامل تالاب کافی ندانست و مهمترین معظلات فعلی تالاب را رسوبات، ورود فاضلاب ها به تالاب و پسماند خواند. گفتنی است بدیعی فر رئیس شورای شهر انزلی هم وعده داده است در آینده یکی از جلسات شورای شهر انزلی با حضور مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار خواهد شد.