به گزارش گیل خبر، «شین کو»، مبتکر نقشه این ساختمان که دانش آموخته دانشگاه هنر سانفرانسیسکو است، در پایان نامه خود ایده این آپارتمان را مطرح کرده است. نتیجه این پایان نامه به ساختمانی منتهی می شود که هر واحد آن مانند یک چرخ وفلک به سمت پایین و طرفین می چرخد! درواقع این ساختمان مثل یک چرخ وفلک ۲۷ طبقه است که دیدی ۳۶۰ درجه را برای ساکنانش ممکن می کند.290143_693   این آپارتمان طبق یک جدول زمانی از پیش تعیین شده حرکت می کند و با یک سیستم بالابر هر واحد یک بار به پایین ترین طبقه پایین می آید و سپس این واحد دوباره به طبقه بالا برمی گردد. برای اطمینان از ایمنی این کار از قبل باید خطوط برق و لوله های گاز و آب به صورت اتوماتیک قفل شود تا نوبت بعدی که باز این طبقات با هم جابه جا شوند. کو می گوید که این ایده از آنجایی به ذهنش رسیده است که ثروتمندان همیشه در بالاترین طبقات زندگی می کنند و درنتیجه بهترین منظره را از اطراف خود دارند: « ساختمان ها بلند و بلندتر می شوند و مردمی که در طبقات پایین تر زندگی می کنند، دیدشان محدود و محدوتر می شود. بر اساس پژوهش هایم در آمریکا و آسیا، طبقات بالا و پایین در قیمت اجاره و خرید تفاوت فاحشی با هم دارند؛ در نتیجه در آینده طبقات بالای این ساختمان ها متعلق به کسانی می شود که درآمدهای بالاتری دارند و طبقات پایینی که دید بسته تری دارند به ناچار به افرادی تعلق می گیرند که درآمد محدودتری دارند.» 290144_189 آقای کو هدفش را از طراحی چنین ساختمانی رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی می داند. به نظر او می توان از این ایده برای ساختن یک هتل مجلل یا حتی یک آپارتمان ساده استفاه کرد. /مهر