به گزارش گیل خبر، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دومین فرزند ویلیام و کیت مدیلتون است. فرزند نخست آنها پسر است و جرج نام دارد و هم اکنون دو ساله است. هنوز نام این نوزاد دختر مشخص نیست. شاهزاده ویلیام (نوه ملکه بریتانیا) و همسرش کیت مدیلتون به همراه نوزاد تازه متولدشان در حال خروج از بیمارستان سانت ماری در مرکز لندن - منبع: خبرگزاری فرانسه 32433_797 457508_659 کارمندان کاخ سلطنتی باکینگهام در لندن در حال نصب اطلاعیه رسمی تولد فرزند دوم شاهزاده ویلیام و کیت مدیلیتون در روز شنبه - منبع: خبرگزاری فرانسه 32435_866 32436_173 32437_902