به گزارش گیل خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 8 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس، با 145 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن با اصل ماده واحده این طرح موافقت کردند. براساس این ماده واحده؛ عبارت "اعضای شوراهای اسلامی شهرها" به عنوان جزء 29 به بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 1387 و اصلاحات بعدی آن الحاق و عبارت "شهر و" از جزء 11 بند (ب) ماده مذکور حذف می شود. در ادامه پیشنهادات الحاقی نمایندگان به ماده 29 قانون مذکور مطرح شد. بر این اساس نمایندگان با 114 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مبنی بر اینکه در جزء 27 بند الف ماده 29 کلمه "ایران" بعد از تعاون اضافه و همچنین در بند (ب) این ماده عبارت های "روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان و مجریان شبکه های استانی صداوسیما اضافه شوند، موافقت کردند. در ادامه محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد کرد یک تبصره به عنوان تبصره 4 ماده 52 قانون مذکور اضافه شود که نمایندگان با 125 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد الحاقی موافقت کردند. براساس این ماده اصلاحی یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 4 ماده 52 اضافه می گردد: در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان مجلس استمرار می یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام نماید. بر این اساس سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهارنظر درخصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند. تبصره: موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می گردد از این قاعده مستثنی است. /خانه ملت