به گزارش گیل خبر، رئیس کمیته اخلاق در روزهایی که همه می خواهند درباره سایه تبانی بر بازی های لیگ یک بدانند در گفت و گویی گفته گرفتن عکس سلفی با هواداران خانم ممنوع است. این جمله را محمدزاده گفته است. گرفتن عکس سلفی به یکی از چالش های این روزهای ورزش ایران بدل شده است. در جام ملتهای آسیا ، سلفی های پرشمار ملی پوشان با هواداران ایرانی خارج از کشور به چالشی بزرگ برای فدراسیون بدل شده بود و حالا هم این دستورالعمل کلی را رئیس کمیته اخلاق برای همه فوتبالی ها اعم از لیگ های برتر و دسته های پایین تر صادر کرده است. یعنی دیگر هیچ یک از آنها حق ندارند با خانم هایی که تقاضای عکس سلفی می کنند ، عکس بگیرند. اگرچه محمدزاده درحالی این دستورالعمل را رسانه ای کرده که بسیاری از اهالی فوتبال خواهان نتایج پیگیری های او درباره سایه تبانی در لیگ یک هستند. /باشگاه خبرنگاران