به گزارش گیل خبر، آرزو شهابی، دختر این بازیگر گفت: جمعه گذشته به من خبر دادند که خانه مادرم در شمال مورد سرقت قرار گرفته است. وی افزود: وقتی وارد خانه شدم، آنجا به شدت به هم ریخته بود. تاسف آور اینکه تمام عکس ها و لوح های مادرم را شکسته و از بین برده بودند. آرزو شهابی گفت: نیروی انتظامی پیگیر ماجرا هست، اما از بین رفتن عکس ها و آثار به جا مانده از مادرم که جزو تاریخ هنر این مملکت است غیر قابل جبران است. وی از مسوولان درخواست کرد، فکری عاجل برای این قضیه بکنند. زیرا خانواده هنرمندان که نام پدران و مادران خود را یدک می کشند، مشکلات زیادی برای آنان به وجود آمده و می آید که سرقت از منازل آنان تنها یکی از این موارد است. /پارسینه