به گزارش گیل خبر، جسد مومیایی راهبی است که در محفظه ای شیشه ای نگهداری می شود.
125571_545 125572_669
 /پارسینه

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code