mahar-tavarom
به گزارش گیل خبر، مجموعه تلویزیونی در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری در حالی این روز ها از تلویزیون در حال پخش است که جامعه پزشکان کشور نسبت به این سریال اعتراض شدید دارد. از ابتدای ساخت سریال درحاشیه که موضوع آن درباره جامعه پزشکی ست؛ اعتراضاتی ازسوی وزارت بهداشت و شخص وزیر طرح و سیدحسن هاشمی(وزیر بهداشت) در دو نامه جداگانه این اعتراض را اعلام نیز کرد. او موفق شد در مقطعی جلوی ساخت سریال را نیز بگیرد. که این تندروی با روی کار آمدن علی اصغر پور محمدی به عنوان معاون سیما رو به تعادل نهاد و سرانجام سریال به آنتن سیما رسید. با این وجود؛ جامعه پزشکان که بسیاری از مردم و کارشناسان؛ اعتراضات زیادی به نحوه ی عملکرد آنان وارد می دانند؛ در تازه ترین حرکت اعتراضی خود این بار قصد دارد تجمع راه بیندازد. جالب اینجاست که دعوت برای این تجمع ازسوی سازمان نظام پزشکی صورت گرفته و این نهاد به دنبال آن است که با دریافت مجوز قانونی، تجمع اعتراض آمیز خود را برگزار کند. سازمان نظام پزشکی در سایت خود نیز پوستری از سریال درحاشیه منتشر و با لقب دادن "برنامه ی هتاکانه" به این سریال؛ از پزشکان تقاضا کرده در تجمع اعتراض آمیز شرکت کنند. در این سایت آمده: "درصورتیکه با شرکت در تجمع قانونی و اعتراض حضوری (با کسب مجوزهای لازم) به پخش برنامه هتاکانه «درحاشیه» و رویه صدا و سیما، موافق هستند شماره نظام پزشکی و همچنین کد ملی خود را وارد کنند." /ایلنا