به گزارش گیل خبر، مریم کریمی با اشاره به اینکه میزان شیوع شناسی مصرف انواع موادمخدر درمیان دانشجویان دانشگاههای تابعه وزارت علوم و دانشجویان وزارت بهداشت در سال تحصیلی 91-90 مطالعه شده است، افزود: طرح شیوع شناسی مصرف موادمخدر با هماهنگی ستاد هماهنگی مبارزه با موادمخدر اجرا شده است. وی یادآوری کرد: جامعه آماری مورد مطالعه شیوع شناسی مصرف انواع مواد مخدر را سه هزار و 520 دانشجو تشکیل دادند. کریمی خدمات دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی و ادارات تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در جهت حفظ، تامین و ارتقای بهداشت دانشجویان بیان کرد و گفت: دانشجویان سرمایه های ارزشمند جامعه هستند که حتی یک مورد ابتلا آنان به این معضل اجتماعی قابل قبول نیست. وی اظهار کرد: در مجموع خدمات این دفتر در سطوح پیشگیری و آموزش، مشاوره و درمان و بازتوانی به گروههای هدف ارایه می شود چرا که دانشجویان این وزارتخانه پس از فراغت از تحصیل به عنوان خادمان سلامت در جامعه فعالیت خواهند کرد. رییس دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: این دفتر تلاش دارد خدمات مناسبی را در ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی به گروههای هدف ارایه دهد. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به 180 هزار نفر از دانشجویان در حال تحصیل خدمات ارایه می دهد که برای رفاه بیشتر آنان خطوط مشاوره داخلی نیز در هر واحد دانشگاهی جهت بازگویی مشکلات و ارایه خدمات مشاوره به آنها راه اندازی شده است. هم اکنون 320 مشاور اعم از روانشناس و مددکار و 12 روانپزشک در 67 اداره مشاوره علوم پزشکی سراسر کشور فعالیت می کنند. /ایرنا