فرمانده مرزبانی گیلان خبر داد
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ چاپ
به گزارش گیل خبر, سید یوسف مرتضوی امروز با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر، اظهار کرد: مرزبانان استان با انجام یک عملیات در منجیل محموله مواد مخدر را از کامیون باری کشف کردند. وی با بیان اینکه طبق گزارش های واصله فرد مذکور اهل و ساکن رشت بود که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کرد، افزود: موضوع سریعاً در دستور معاونت اطلاعات فرماندهی مرزبانی گیلان قرار گرفت. فرمانده مرزبانی گیلان ادامه داد: پس از برنامه ریزی و هماهنگی دقیق در اقدام های اطلاعاتی شبانه روزی یک ماهه محرز و مشخص شد که نامبرده قصد دارد مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از استان البرز با یک دستگاه کامیون بنز باری وارد استان و رشت شود. وی اشراف اطلاعاتی و انجام تحقیقات گسترده را موجب شناسایی مسیر عبور کامیون مذکور دانست و تصریح کرد: با تعامل و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان محدوده ایست و بازرسی شهر منجیل توسط تیم های عملیاتی تحت کنترل و مراقبت نامحسوس قرار گرفت. مرتضوی با اشاره به اینکه کامیون مذکور بلافاصله متوقف و متهم نیز دستگیر شد، گفت: در بازرسی تخصصی از خودرو در بخش تاج مقدار 10 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد. وی با تصریح بر اینکه متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه و خودروی توفیقی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح رودبار شد، خاطرنشان کرد: مواد مخدر یکی از عوامل مهم انحراف و تهدید جوانان بوده که در سال های اخیر در بین جوانان منطقه رواج یافته است. فرمانده مرزبانی گیلان متذکر شد: با توجه به تهدید مواد مخدر، جلوگیری از ورود و توزیع و برخورد با عاملان آن از اولویت های اصلی مرزبانان گیلان است.