به گزارش گیل خبر, قیمت برخی از خودروهای داخلی افزایش و قیمت برخی نیز کاهش یافته است. این هفته قیمت سمند EF7 معادل 300 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت پژو پارس سال نیز 200 هزار تومان و 206 تیپ 5 معادل 100 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت خودروی پارس تندر معادل 200 هزار تومان کاهش یافته است. قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است: قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار 83001_310 /انتخاب