به گزارش گیل خبر, ˈمحمود بهمنیˈ روز یکشنبه افزود: در پی تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصادمقاومتی و جایگزین کردن تولیدات بخش کشاورزی با صادرات نفت، برنامه ای که توسط این موسسه در توسعه اقتصادی بخش کشاورزی در افق 1404 تدوین شده؛ این است که درآمد حاصل از فروش ماهیان خاویاری تا حدود 12 و شش دهم درصد، می تواند جایگزین صادرات نفتی شود. وی خاطرنشان کرد: در برنامه چشم انداز سازمان شیلات ایران تولید 10 تا 20 هزار تن تولید گوشت ماهیان خاویاری و یکصد تن خاویار پیش بینی شده است. رییس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر ادامه داد: با توجه به مسوولیت این موسسه و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی و امکان جایگزین کردن سایر محصولات در اقتصاد بدون نفت، موضوع مطالعات و تولید ماهیان خاویاری پرورشی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. وی تصریح کرد: این برنامه با توجه به قیمت امروز خاویار، ماهیان خاویاری و فرآوری های آن که به عنوان صنایع جنبی محسوب می شوند، و همچنین قیمت امروز نفت تدوین شده است. بهمنی با اشاره به نقش مهم محصولات کشاورزی در اقتصاد مقاومتی گفت:در برنامه عملیاتی طراحی شده، افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب دیده شده است. وی ادامه داد: هم اکنون میزان تولید در واحد سطح ماهیان خاویاری در کشور بین هشت تا 15 کیلوگرم است که رقمی بسیار پایین می باشد و در آینده نزدیک پیش بینی شده که این تولیدات به 25 تا 45کیلوگرم در هرمترمکعب افزایش یابد. به گفته رییس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر؛ اگر این افزایش در واحد سطح انجام بگیرد، حداقل میزان تولید دوبرابر می شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک هزار و 500 تن تولید ماهیان خاویاری بصورت گوشت (بیوماس) در کشور وجود دارد، اظهار داشت: تولید خاویار در ایران در سال گذشته، یک هزار و 200 کیلوگرم بود که امسال به سه هزار کیلوگرم افزایش می یابد و این رقم در برنامه چشم انداز تا یکصد هزار کیلوگرم پیش بینی شده است. موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری به عنوان مرجع و متولی تحقیقات خاویاری کشور و منطقه در سال 1373 در منطقه سنگر رشت در حاشیه رودخانه سفیدرود آغاز به کار کرده است. هدف این موسسه ، حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر تاسماهیان دریای خزر و توسعه آبزی پروری از طریق فراهم کردن بستری مناسب برای همکاری ها و هماهنگی های موثر ملی و بین المللی به عنوان مرکز مرجع تاسماهیان و اجرای طرح های تحقیقاتی با سایر مراکز علمی دنیا عنوان شده است. برآورد و ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، تولید خاویار پرورشی و استحصال تخمک از مولدین، تشکیل بانک ژن ، بانک DNA و بافت انواع تاسماهیان، معرفی چندین دورگه مناسب برای تولید گوشت خاویارپرورشی و توسعه آبزی پروری، دستیابی به بیوتکنیک مولدسازی، تکثیر و پرورش انواع گونه های ماهیان خاویاری و پلاک گذاری بچه ماهیان و ردیابی آنها از جمله دستاوردهای علمی این مرکز تحقیقاتی می باشد. /ایرنا