به گزارش گیل خبر, حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تبدیل حکم قضایی پرونده اش به پرداخت جزای نقدی با بیان این که اخیرا خبرسازی ها اطراف من زیاد شده است اظهار کرد: اصل این موضوع مربوط به دو سال قبل است. این پرونده مربوط به نشریه 9 دی بود که درخصوص موسسه تنظیم و نشر آثار امام و با شکایت جوانفکر، علیخانی و چند نفر دیگر مطرح شد که در ادامه آن آقایان جوانفکر و علیخانی اعلام رضایت کردند اما موسسه تنظیم و نشر آثار امام من را متهم به تحریف صحبت های امام کرد. وی با بیان این که ما در دادگاه مستنداتی ارائه کردیم که موسسه تنظیم و نشر آثار امام نسبت به تحریف سخنان امام بی تفاوت بوده است که در ادامه دادگاه به اتفاق آرای هیات منصفه من را تبرئه کرد مدعی شد: اما قاضی پرونده به دلیل غرض ورزی هایی که داشت، حکمی بی سابقه مبنی بر توقیف نشریه 9 دی و یک و نیم سال حبس برای من تعیین کرد. او با بیان این که دادگاه ویژه روحانیت به اتفاق آرا من را از این موضوع تبرئه کرده بود خاطرنشان کرد: قاضی احکامی صادر کرده بود اما بعدا هر دو حکم لغو شدند. رسایی با بیان این که برخی آرزو دارند من را در حبس ببینند اضافه کرد: اخیرا نیز این گونه مطرح می شود که حکم حبس من به جزای نقدی تبدیل شده این در حالی است که این حکم لغو شده است. /ایسنا