mahar-tavarom
به گزارش گیل خبر, حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی درخصوص برخی اخبار مبنی بر انفصال دو نماینده مجلس گفت: دو تن از نمایندگان مجلس حکم محرومیت از خدمت گرفتند و بعد از اتمام دوره نمایندگی شان در مجلس٬ از کلیه مسئولیت های اجرایی و دولتی محروم خواهند بود. وی ادامه داد: حکم انفصال از خدمات دولتی را نمی توان به این نمایندگان اطلاق کرد زیرا آنها انفصال نداشته اند بلکه محروم شده اند بنابراین تا وقتی نماینده هستند می توانند به کارشان ادامه دهند. اشرفی اصفهانی با اشاره به اینکه عملکرد شخصیت های اجرایی از معاون اول رییس جمهور تا وزرا و معاونین وزرا و مدیران کل می تواند در هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی شود افزود: صرفا تخلفات اداری مربوط به نهاد ریاست جمهوری است اما تخلفات مالی مربوط به دادگاه انقلاب می شود. در واقع کار بازرسی کل کشور رسیدگی به تخلفات دستگاه های اجرایی است. رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با تاکید بر اینکه حکم مزبور٬ حکم محرومیت از خدمات دولتی بوده که برای دو نفر صادر شده٬ و نه انفصال از خدمت٬ خاطرنشان کرد: بعد از اینکه دوره نمایندگی این دو نماینده به پایان رسید٬ این حکم اجرا خواهد شد. زیرا نمایندگان مجلس برایشان انفصال از خدمت معنایی ندارد بنایراین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده یعنی وقتی دوره نمایندگی شان پایان یافت. بنابراین طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند نمی توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند. اشرفی اصفهانی همچنین با یادآوری اینکه این دو نماینده به دلیل اینکه حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود و طبق قانون دیگر نمی توانند نماینده مجلس شوند٬ اذعان داشت: در صورتی که دیوان عدالت اداری ادله و دلایل منتسب به این افراد را در بررسی های خود رد کند٬ ممکن است که در محرومیت آن دو تغییراتی ایجاد شود.     /ایلنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code