به گزارش گیل خبر, به نقل از واحد مرکزی خبر صیدماهی کیلکا درگیلان 40 درصد افزایش یافته است . مدیرکل شیلات گیلان گفت : صیادان این استان از ابتدای فروردین آغاز فصل صید ماهی کیلکا ازدریای خزرتا کنون 6 هزارو212 تن کیلکا صید کردند که هزار و 791تن بیشترازمدت مشابه پارسال است . صیادان گیلانی با صید این مقدارماهی 62 میلیارد ریال درآمد کسب کردند . اسحاق شعبانی گفت : شرایط آب وهوایی، افزایش تکثیرطبیعی وتعدیل شناورهای صید از مهمترین علل این افزایش است . 10 درصد کیلکای صید شده درسبد خانوار قرارگرفت وبقیه به پودرماهی تبدیل شده است . از پودر ماهی کیلکا برای خوراک طیور استفاده می شود. کاهش شناورهای صید کیلکا مهمترین راهکارشیلات برای جلوگیری ازصید بی رویه وکاهش ذخایراین گونه ماهیان است . 260 صیاد گیلانی با استفاده از 26 فروند شناور در دریای خزر کیلکا صید می کنند . ماهی کیلکا شامل سه گونه ی آنچوی،چشم درشت ومعمولی است. این ماهی به رغم جثه کوچک ،دارای ارزش غذایی بسیار بالایی است.