نامه پزشکیان به مخبر:
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۶:۲۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
در همه وزارتخانه ها و معاونت ها، از عقد و عملیات، عزل و نصب و استخدام نیروی جدید جلوگیری شود

پزشکیان درنامه‌ای به مخبر از او خواست از عقد‌ و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هرگونه عزل، نصب و بکارگیری نیرو جدید دردولت،جلوگیری شود.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب؛ پزشکیان درنامه‌ای به مخبر از او خواست از عقد‌ و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هرگونه عزل،نصب و بکارگیری نیرو جدید دردولت،جلوگیری شود.

متن نامه در ادامه می‌آید: