۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۹:۳۱ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ علی قلهکی نوشت: به فاصله سه روز پس از پیروزیِ "مسعود پزشکیان" ۵ کارگروه برای انتخابِ وزرا و تعیینِ راهبردهایِ دولت تشکیل شده است؛ "کارگروه سیاسی"، "کارگروه اجتماعی"، "کارگروه اقتصادی"، "کارگروه فرهنگی" و "کارگروه زیربنایی" ۵کارگروه هستند و به ترتیب سرپرست هر کدام عبارتست از:

۱. کارگروه سیاسی: محمدجواد ظریف

۲. کارگروه اجتماعی: علی ربیعی

۳. کارگروه اقتصادی: علی طیب‌نیا

۴. کارگروه فرهنگی: رضا صالحی‌امیری

۵. کارگروه زیربنایی: علی عبدالعلی‌زاده

همچین شنیده می‌شود یک شورای سیاستگذاری بالای سَرِ کارگروه‌ها قرار دارد که سرپرست کارگروه‌ها یعنی، ظریف، ربیعی، طیب‌نیا، صالحی‌امیری و عبدالعلی‌زاده به‌علاوه "محمدرضا عارف" را شامل می‌شود.