۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
1000162086

گیل خبر/ طهمورث عموپور، فرماندار شهرستان رودبار که گویا علاقه زیادی به فیلم میرزا کوچک خان جنگلی دارد، در جریان رقابت‌های انتخاباتی در روزهای اخیر در منطقه رودبار، به جهت حمایت از کاندیدایی خاص دیالوگ فیلم میرزا کوچک را ظاهرا علیه حسن روحانی تکرار کرد!

روایتی مضحک که ظاهراً تنها عموپور شاهد آن بوده است!