14 تا 18 تیر 1403 در کانون استان گیلان؛
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰۸:۵۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان آیین «از قلم تا قلم» را به مناسبت‌های ادبی«روزقلم»، «روز ادبیات ‌آیینی» و «روز ادبیات کودک و نوجوان» برگزار‌می‌کند.

گیل خبر/ به‌گزارش روابط عمومی اداره‌کل کانون استان گیلان، این آیین‌های ادبی از 14 تا 18 تیر سال 1403 با برگزاری 4 نشست تخصصی همراه‌ است و معرفی فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‌گیلان در حوزه ادبی و شکوفاسازی استعداد‌های آینده‌سازان، در دستور‌کار برنامه‌ریزان این ویژه‌برنامه‌ها قرار‌دارد.

برپایی نمایشگاه ساختار‌مند و فرآیند‌محور که با نوشتن خلاق و برگزاری کارگاه‌های ادبی آغاز‌ می‌شود و با معرفی کتاب‌کار‌ها و طرح‌های خلاقانه مربیان ادبی در دو بخش شعر و داستان به‌پیش‌می‌رود از دیگر برنامه‌‌هایی است که برای مخاطبان تدارک‌دیده شده‌ست.
تشریح اولویت‌ها و هدف‌گذاری برای برگزاری هرچه‌بهتر «انجمن‌های ادبی»، «دوپنجره‌های استانی با عنوان سلامی‌دوباره»، ویژه‌برنامه‌های «با بچه‌های روستا» و بخش«چاپ‌آثار»، ازدیگر محور‌های موضوعی این‌آیین‌ها به‌شمار‌می‌رود.
این درحالی‌است که معرفی اعضای برگزیده و به‌قالب‌رسیده کارگاه‌های ادبی کانون استان و هم‌چنین، اعضای راه‌یافته به باشگاه ادبی کشوری«قاف» به مخاطبان، ازدیگر فعالیت‌هایی است که هم‌زمان با برگزاری این آیین‌ها در مناسبت‌های ادبی«روزقلم»، «روز ادبیات ‌آیینی» و «روز ادبیات کودک و نوجوان» دنبال‌می‌شود.
طی ویژه‌برنامه‌های «از قلم‌تا قلم» که با همراهی صاحبان قلم‌و اندیشه و فعالان عرصه ادبیات صورت‌می‌گیرد، آشناسازی هرچه‌بیش‌تر مخاطبان با روند رو به‌رشد فعالیت‌های مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان نیز مد‌نظر‌قرار‌دارد و در این میان، با ارایه مستندات طبقه‌بندی‌شده 42‌ساله، از موفقیت‌های کارشناسان، مربیان و اعضای کارگاه‌های ادبی این مجموعه رونمایی‌می‌شود.
ویژه‌برنامه‌های از‌قلم‌تا قلم هم‌چنین، با سخنرانی فعالان عرصه ادب، اثر‌خوانی اعضا و مشاعره شاعران و نوقلمان با بهره‌گیری از شعر‌های آیینی‌همراه‌است و درپایان نیز از خالقان آثار برگزیده، مربیان و اعضای فعال کارگاه‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گیلان تجلیل‌‌می‌شود.