پاک سازی حاشیه دریا و ادامه عملیات روکش آسفالت حدفاصل پاسداران تا فلکه گاز توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ پاک سازی حاشیه دریا طرح سالم سازی تا دهانه پل سفیر امید و ادامه عملیات روکش آسفالت حدفاصل پاسداران تا فلکه گاز توسط شهرداری بندر آستارا انجام شد.

عملیات روکش آسفالت حدفاصل پاسداران تا فلکه گاز توسط شهرداری بندر آستارا

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : شهرداری آستارا

نظر شما:

security code