۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰۹:۵۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ نظافت نهرها و جوب های سطح شهر توسط نیروهای شهرداری سیاهکل انجام می شود.